top of page

Звернення громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Заява

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиція

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадо-вих осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Скарга

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, по-рушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Порядок складання звернення

У зверненні має бути зазначено:
  1. прізвище, ім’я, по батькові;
  2. місце проживання громадянина;
  3. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  4. підпис заявника;
  5. дата звернення.
До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину.
Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повнова-ження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Нормативно-правова база

1

Закон України

від 02.10.1996 №393

«Про звернення громадян»

2

Указ Президента України

від 7 лютого 2008 року №109/2008

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

3

Постанова Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 року №348

«Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

4

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 року №858

«Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

5

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24 червня 2009 року №630

«Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»

6

Постанова Кабінету Міністрів України

від 19 січня 2011 року №26

«Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємстваз, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

bottom of page