top of page

Тематика засідань педагогічної ради

Вересень

Педагогічна рада №1

Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості

Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2020/2021навчальний рік та завдання на 2021/2022 н.р.;

1

Ознайомлення з постановою КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

2

3

Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у ЗДО в умовах адаптивного карантину;

4

Обговорення Листа МОНвід 10.08.2021р. №1/9-406«Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» Постанови санітарного головного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».

Листопад

Педагогічна рада №2

Соціально-економічна освіта дошкільників — крок в європейське майбутнє

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Економічне виховання дітей в умовах освіти для сталого розвитку;

2

3

Упровадження програми «Афлатот» — один із шляхів формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної та фінансової грамотності;

Методи, форми, прийоми та планування освітньої діяльності з дітьми з економіки. Використання інтернет-ресурсів на заняттях з економічного виховання;

4

Стан організації процесу економічного навчання і виховання в різних вікових групах закладу освіти (за результатами тематичної перевірки).

5

Квітень

Педагогічна рада №3

Сучасний ЗДО у світлі НУШ. Наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа»

1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

2

Методичний міст «Заклад дошкільної освіти — Нова українська школа: перезавантаження»;

3

Навчаємо азбуки безпеки під час проектної діяльності;

4

Шляхи забезпечення наступності та послідовності в роботі ЗДО та школи;

Про інноваційні методики і технології формування життєвої компетенції дошкільників: художньо-мовленнєвої, комунікативної, математичної, здоров’язбережувальної (банк педагогічних ідей, звіти);

5

Про результати роботи щодо розвитку емоційного інтелекту дитини-дошкільника як важливої складової успішного навчання в НУШ».

6

Травень

Педагогічна рада №4

Підсумки навчально-виховної роботи за 2021-2022 навчальний рік

Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Рівень засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (результати моніторингу);

2

3

Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі;

Творчі звіти педагогів та спеціалістів про здобутки та недоліки в роботі;

4

5

Організація літнього оздоровлення дітей. Обговорення та затвердження плану роботи закладу на літній період;

6

Наступність у роботі закладів дошкільної та початкової освіти у старших групах (довідка за результатами підсумкового контролю).

Розсилка інформації про педагогічні ради

Надсилаємо щомісяця на електронну пошту

bottom of page