top of page

Семінар-практикум «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»


Семінар-практикум «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»

Проблема логіко-математичного розвитку дітей на сучасному етапі дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій дитини, вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише згідно з чітко розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у змінних умовах життя.

Саме про формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку йшла мова під час семінару-практикуму для вихователів ДНЗ №1 «Дзвіночок».

До уваги учасників семінару було запропоновано 3 презентації по темах:

На закінчення семінару педагогам ДНЗ для забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просто­рі» рекомендовано:

1) формувати сенсорно-пізнавальну, матема­тичну та логічну компетентності шляхом:

• формування пізнавальної активності у про­цесі організації життєдіяльності дітей протя­гом перебування в дошкільному навчальному закладі;

• організації різноманітних дидактичних занять логіко-математичного спрямування, що за­безпечують мотивацію дітей до пізнання, спря­мовують їхні розумові зусилля, стимулюють роз­виток психічних процесів;

• добору дидактичного матеріалу, спеціальних розвивальних ігор, що передбачають практичну дію з предметами або їх замінниками;

• організації розумової діяльності в повсякден­ному житті, яка б ставила дитину перед необхід­ністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних завдань;

• створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища;

2) сприяти впровадженню інноваційних тех­нологій, що підвищують результативність логіко-математичного розвитку, є прийнятними для ро­боти з дошкільниками протягом усіх періодів їхнього розвитку, зорієнтовані на індивідуаль­ний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до вимог Державного стандарту;

3) здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості сенсорно-пізна­вальної, математичної компетентності та логіч­них умінь;

4) проводити просвітницьку роботу з батька­ми для ознайомлення із сучасними перспектив­ними педагогічними технологіями із зазначеної проблеми й подальшого їх використання.
 

Шукаєте інші теми та презентації семінарів?

Відвідайте сторінку: семінари


Цікавлять інноваційні технології в ДНЗ?

Відвідайте сторінку: інноваційні технології

7 394 перегляди0 коментарів

Comentarios


А також в нас є розсилка

Щомісяця надсилаємо безпечні листи на електронну пошту
Сумніваєтесь? Ось такий був останній лист.

Читати далі

bottom of page