top of page

Робота з педагогами в ДНЗ


Робота з педагогами в ДНЗ

24.11.17 в ДНЗ «Дзвіночок» відбулася педагогічна рада «Екологічне виховання дітей в сучасному дошкільному закладі», яка присвячена вирішенню одного з річних завдань дошкільного закладу-формуванню екологічної компетентності дошкільників.

Порядок денний педагогічної ради:

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради (Птуха О.М. вихователь-методист);

4. Стан екологічного виховання в дошкільному закладі (Довідка за результатами тематичного вивчення) (Птуха О.М. вихователь-методист);

Вихователь–методист Птуха О.М. ознайомила педагогів з результатами тематичного вивчення стану екологічного виховання в дошкільному та оголосила, переможців конкурсу серед вихователів вікових груп на кращий природний куточок:

І місце: група «Капітошка» Олішевко С.М., Данильчик О.В.; група «Барвіночок» Бунечко О.Г., Сивопляс Л.П.

ІІ місце: група «Метелики» Ласкаржевська Н.Л., Мороз О.М.; група «Ромашка» Денисевич Н.П., Городнюк Н.В.;

ІІІ місце: група «Сонечко» Поцікайло Н.Л., Мельник Ю.С., Довгопола Л.М..; група «Теремок» Сульжик М.С., Добринська С.Б.

Голова ради, Канська А.В., представила методичну розробку «Дитячий фольклор і художнє слово в роботі з дітьми дошкільного віку» вихователя Олішевко С.М. та рекомендувала її до схвалення. Педагоги ДНЗ схвалили методичну розробку та запропонували подати її для експертного оцінювання до районного методичного кабінету.

Ми живемо в суспільстві знань і високих технологій. Автоматизація виробництва, комп'ютерне моделювання вимагають від більшості сучасних працівників достатньо розвиненого вміння чітко й послідовно аналізувати процеси. Малюка вже з перших років життя оточує математична інфор­мація, тому дошкільна освіта має бути спрямо­вана на виховання в дітей звички до повноцін­ної логічної аргументації. Розвиток у дошкільни­ків узагальнених способів розумової діяльності, засобів побудови пізнавальної діяльності є важ­ливою передумовою формування в них життє­вої компетентності, уміння орієнтуватися в мін­ливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно й гармонійно взаємодіяти з оточенням.

Мета дошкільного навчального закладу: сфор­мувати елементарні математичні знання в дітей дошкільного віку: дати їм уявлення про базо­ві математичні поняття, навчити їх виконувати найпростіші математичні дії, сформувати відпо­відні вміння і навички, підготувати до самостій­ного застосування цих умінь під час розв'язання найрізноманітніших практичних і пізнавальних завдань, сприяти розвитку особистості взагалі. Досягненню цієї мети сприяє використання в дошкільній освіті нових інформаційних технологій, зокрема курсу «Логіки світу».

Вихователь ДНЗ має бути добре обізнаним з математичними і логічними операціями, якими мають опанувати діти дошкільного віку, тому 27.11 2017 р. в ДНЗ №1 «Дзвіночок» пройшов майстер–клас для педагогів «Роль інтелектуальних ігор в розвитку розумових здібностей», який провела Бунечко О.Г.. Метою заходу було ознайомлення слухачів з алгоритмом діяль­ності педагога в межах іннова­ційної технології «Логіки світу» (І.Стеценко) та з дидактично-ігровим матеріалом, який використовується в даній технології. Бунечко О.Г. надала методичні рекомендації щодо впровадження техноло­гії «Логіки світу» (І Стеценко) в освітній процес. Завершився майстер-клас на високій ноті: вихователі щиро дякували за нові знання і досвід, які неодмінно будуть застосовувати у своїй професійній діяльності.

 

Шукаєте теми чи протоколи педагогічних рад?

Відвідайте сторінку: педагогічні ради

218 переглядів0 коментарів

А також в нас є розсилка

Щомісяця надсилаємо безпечні листи на електронну пошту
Сумніваєтесь? Ось такий був останній лист.

Читати далі

bottom of page