top of page

Правила ДНЗ №1 «Дзвіночок»

Загальні положення

Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі — дошкільний заклад). Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. 

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі.

Права батьків

 • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • на пільги на харчування;

 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

 • брати участь у заходах дошкільного закладу;

 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу. 

Батьки можуть обирати та поліпшувати дошкільний заклад, отримувати пільги та брати участь в усіх заходах.

Обов’язки батьків

 • сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

 • батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;

 • відвідування дитиною дошкільного навчального закладу №1 не звільняє сім'ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;

 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • слідкувати за станом здоров'я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;

 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

 • приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

 • в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;

 • дотримуватись встановленого розпорядку закладу;

 • забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;

 • своєчасно  вносити  плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері — вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

 • дотримуватись правил дорожнього руху, бути прикладом для своїх дітей;

 • відвідувати батьківські збори;

 • виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;

 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

Батьки повинні доглядати за зовнішнім виглядом і слідкувати за здоров’ям дітей. А також водити до закладу за розкладом, вчасно платити за харчування, відвідувати батьківські збори.

Правила поведінки здобувача освіти

 • приходити вчасно в дитячий садок;

 • вітатися з усіма працівниками ЗДО;

 • у всьому слухатися вихователя;

 • якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю;

 • берегти іграшки, майно та книги;

 • на прогулянці не бруднити одяг;

 • в групі голосно не кричати та не бігати;

 • не ходити в  вологому одязі;

 • не ображати дітей зі своєї групи;

 • слідкувати за станом свого одягу;

 • мати особисті носові хустинки;

 • дотримуватися вимог безпеки;

 • акуратно вішати одяг в свою шафку.

Наступний крок 3

Безпека дітей в інтернеті

bottom of page