top of page

Консультативний центр

Шановні батьки!

 

Якщо Ваша дитина не відвідує дошкільний заклад, запрошуємо Вас і Ваших дітей до співпраці з нашими спеціалістами кожен останній тиждень місяця (середа і п’ятниця), а вчитель-логопед — четвер:

Склад залучених педагогічних працівників до роботи консультативного центру (розподіл обов’язків)

1

Директор ЗДО Канська А.В.

Режим роботи

Середа, п'ятниця (13:00–14:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надавати консультативну допомогу батькам з питань розвитку, виховання, і навчання дітей дошкільного віку та рекомендації з створення умов у домашньому середовищі для повноцінного психічного і фізичного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї

2

Вихователь-методист Птуха О.М.

Режим роботи

Середа (13:00–14:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надання методичної допомоги сім’ї в реалізації завдань БКДО, залучення батьків до процесу навчання, виховання та реабілітації дитини.

3

Вихователі старших груп Денисевич Н.П., Смицька Н.А.

Режим роботи

Середа, п'ятниця (13:00–14:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надання практичної допомоги сім’ї у розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб

4

Сестра медична старша Смирнова К.Г.

Режим роботи

П’ятниця (14:00–15:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надання консультативної допомоги сім’ї в збереженні та зміцненні здоров’я дитини

6

Практичний психолог Вівчарук Т.Л.

Режим роботи

Середа (13.00–14.00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Обстеження, психологічна допомога, індивідуальне консультування батьків та дітей

7

Інструктор з фізкультури Довгопола Л.М.

Режим роботи

Вівторок (10:00–12:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надання консультативної та практичної допомоги сім'ї у фізичному розвитку дiтей

5

Керівник музичний Пупко Н.А.

Режим роботи

Четвер (10:00–12:00)

Розподіл  обов’язків. Напрямок консультативної діяльності

Надання консультативної та практичної допомоги сім'ї у музично-естетичному розвитку дошкільників

План роботи Консультативного центру на 2023-2024 навчальний рік

4

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків з питань ЦЗ, БЖД, розвитку, корекції, навчання та виховання дітей, що виховуються в умовах сім'ї

Завантажити

Мета

Вивчити рівень обізнаності батьків з вимогами державних стандартів дошкільної освіти, програм розвитку дітей дошкільного віку; надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей

Термін виконання

Відповідальний

12-13 вересня

Директор ЗДО, вихователь-методист, практичний психолог сестра старша медична, інструктор з фізкультури, керівник музичний, вихователі старших груп

5

Здійснення відповідного обстеження дітей, які не відвідують ЗДО, різними спеціалістами (за запитами батьків)

Завантажити

Мета

Визначити індивідуально-психологічні особливості дитини, що дає змогу оцінити її фізичний стан і прогнозувати подальші завдання розвитку

Термін виконання

Відповідальний

Протягом року

Практичний психолог, вихователь-методист, вихователі

1

Вивчення нормативно-правової бази та Положення з організації роботи Консультативного центру для батьків.

Завантажити

Мета

Ознайомитися з нормативно-правовою базою з питань організації різних форм взаємодії з батьками вихованців в умовах воєнного стану

Термін виконання

Відповідальний

до 1 вересня

Педколектив

2

Соціально-педагогічний патронат «Дошкільна освіта — всім дітям»

Завантажити

Мета

Вивчення соціально-психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім'ях; створення банку даних про дітей та їх батьків; виявлення замовлень батьків на консультативну допомогу; складання та узгодження списків дітей

Термін виконання

Відповідальний

5 вересня

Директор ЗДО, вихователь-методист, практичний психолог, сестра старша медична, інструктор з фізкультури, керівник музичний, вихователі старших груп

3

Затвердження Плану роботи КЦ для батьків, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи

Завантажити

Мета

Познайомити колектив закладу із специфікою роботи КЦ та дошкільного закладу

Термін виконання

Відповідальний

7 вересня

Директор ЗДО

6

Опитування батьків з питань: 1) організації життєдіяльності дітей в умовах сім'ї; 2) форм психолого-педагогічної допомоги щодо розвитку дітей.

Завантажити

Мета

Вивчити умови виховання дитини в сім'ї та потреби батьків щодо вирішення проблем розвитку, навчання та виховання дітей

Термін виконання

Відповідальний

до 1 вересня

Директор ЗДО, вихователь-методист, практичний психолог

7

Дошкільну освіту — всім дітям!

Завантажити

Мета

Презентація безпечного, комфортного освітнього середовища ЗДО, дидактичних посібників, умов для фізичного та психічного розвитку дітей; встановлення партнерства і співробітництва між ЗДО, батьками і їхніми дітьми

Термін виконання

Відповідальний

1 вересня

Директор, вихователь-методист, вихователі, сестра старша медична, практичний психолог

8

Цільовий інструктаж для батьків на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні

Завантажити

Мета

Розкрити батькам важливі пріоритети у забезпеченні безпеки дорослих і дітей, які сьогодні страждають від російської воєнної агресії; озброїти необхідними знаннями, потрібними для захисту життя та особистої безпеки

Термін виконання

Відповідальний

6 вересня

Вихователь-методист

9

Перша долікарська допомога у надзвичайних ситуаціях: що робити?

Завантажити

Мета

Надати практичні поради батькам щодо надання першої домедичної допомоги постраждалому у НС

Термін виконання

Відповідальний

8 вересня

Старша сестра медична

10

Основні вимоги Державного стандарту дошкільної освіти відповідно до освітніх напрямів

Завантажити

Мета

Розкрити зміст семи освітніх напрямів БКДО (2021) та вимоги освітньої програми щодо завдань розвитку старшого дошкільника напередодні вступу до НУШ

Термін виконання

Відповідальний

13 вересня

Директор, виховтель-методист, вихователі старших груп

11

Правила поведінки в укритті для дорослих та дітей

Завантажити

Мета

Розповісти батькам про важливість дотримання правил поведінки в укритті як для дорослих, так і для дітей

Термін виконання

Відповідальний

20 вересня

Вихователь-методист

12

Як дітям говорити про війну в Україні?

Завантажити

Мета

Надати психологічну допомогу батькам щодо створення для дитини відчуття безпеки та спокою в умовах воєнного стану

Термін виконання

Відповідальний

27 вересня

Практичний психолог

13

Основи формування патріотичних почуттів у дошкільників

Завантажити

Мета

Ознайомити батьків із першочерговими завданнями щодо формування у дитини національно-патріотичних почуттів в умовах реалій сьогодення

Термін виконання

Відповідальний

27 вересня

Вихователь-методист

14

Як підготувати дитину до можливих надзвичайних ситуацій?

Завантажити

Мета

Надати консультативну допомогу батькам щодо засобів і шляхів збереження психологічного здоров'я дорослих та дітей під час евакуації

Термін виконання

Відповідальний

4 жовтня

Практичний психолог

15

Безпека дитини у ЗДО та в родині

Завантажити

Мета

Надати консультативну допомогу батькам щодо засобів і шляхів збереження психологічного здоров'я дорослих та дітей під час евакуації

Термін виконання

Відповідальний

11 жовтня

Вихователь-методист

16

Правила поводження з вибухонебезпечними предметами

Завантажити

Мета

Розширити знання батьків про вибухонебезпечні предмети та загрозу, яку вони несуть; надати консультативну допомогу

Термін виконання

Відповідальний

18 жовтня

Вихователь-методист

17

Роль української народної пісні у формуванні національно-патріотичних почуттів дитини

Завантажити

Мета

Розкрити особливості національно-патріотичного виховання дошкільників засобами української народної пісні

Термін виконання

Відповідальний

2 листопада

Керівник музичний

18

Що мають знати батьки про права дитини?

Завантажити

Мета

Збагатити знання батьків про права дитини та спонукати їх до обговорення у сімейному колі ситуацій, коли права дитини порушуються

Термін виконання

Відповідальний

4 грудня

Вихователь-методист

19

Вимоги освітньої програми ЗДО щодо формування природничо-екологічної компетентності дитини напередодні вступу до НУШ

Завантажити

Мета

Збагатити знання батьків щодо організації розвивальної роботи з дітьми вдома з формування природничо-екологічної компетентності дошкільників

Термін виконання

Відповідальний

10 січня

Вихователь Наталія Денисевич

20

Батькам про розвиток рухової активності дитини

Завантажити

Мета

Надати батькам практичні поради щодо розвитку рухової активності дошкільників та її вплив на зміцнення здоров'я дитини

Термін виконання

Відповідальний

16 січня

Інструктор з фізкультури

21

Про антистресове харчування та принципи здорового харчування

Завантажити

Мета

Розширити знання батьків про значення здорового харчування для здоров'я дитини, особливо в умовах війни

Термін виконання

Відповідальний

9 лютого

Сестра старша медична

22

Створення безпечних психологічних умов зростання дитини

Завантажити

Мета

Озброїти батьків важливими порадами щодо психологічної безпеки дитини та створення умов для її життєдіяльності

Термін виконання

Відповідальний

16 лютого

Практичний психолог

23

Якими навичками самообслуговування має володіти дошкільник?

Завантажити

Мета

Надати поради батькам щодо формування у дошкільників навичок самостійності: що слід робити, а чого робити не слід

Термін виконання

Відповідальний

23 лютого

Вихователь Наталія Смицька

24

Ознаки екранної залежності у дітей: що робити

Завантажити

Мета

Ознайомити батьків з правилами користування різними гаджетами та озброїти знаннями щодо профілактики екранної залежності у дітей

Термін виконання

Відповідальний

1 березня

Вихователь Наталія Денисевич

25

Насильство в сім'ї: шляхи запобігання

Завантажити

Мета

Збагатити знання батьків про наслідки жорстокого поводження з дітьми, яке може мати вигляд насильства будь-яких умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, його вплив на психічне здоров'я дитини та шляхи запобігання цій проблемі

Термін виконання

Відповідальний

13 березня

Практичний психолог

26

Кишкові інфекції, гельмінтози та їх профілактика

Завантажити

Мета

Ознайомити батьків із симптомами захворювання та їх профілактикою

Термін виконання

Відповідальний

5 квітня

Сестра старша медична

27

Батькам про мотиваційну готовність дитини до школи

Завантажити

Мета

Надати практичні поради батькам щодо мотиваційної готовності дитини до школи

Термін виконання

Відповідальний

10 квітня

Вихователь-методист

28

Про основні аспекти розвитку зв'язного мовлення дошкільників

Завантажити

Мета

Надати батькам методичні та практичні поради щодо особливостей мовленнєвого розвитку дошкільників та шляхів формування їх зв'язного мовлення

Термін виконання

Відповідальний

3 травня

Вихователь Наталія Денисевич

29

Гігієнічні вимоги до організації ігор з піском

Завантажити

Мета

Ознайомити батьків з правилами ігор з піском та гігієнічними вимогами до піску

Термін виконання

Відповідальний

17 травня

Сестра старша медична

30

Модель майбутнього першокласника: що повинен знати та уміти

Завантажити

Мета

Розкрити батькам особливості готовності дитини до школи і шкільних навантажень в умовах НУШ

Термін виконання

Відповідальний

24 травня

Вихователь Наталія Смицька

31

Перевіряємо рівень засвоєння дитиною Державних стандартів дошкільної освіти разом з батьками

Завантажити

Мета

Навчити батьків проводити перевірку готовності дитини до школи в домашніх умовах; надати практичні поради

Термін виконання

Відповідальний

29 травня

Вихователь-методист

32

Безпека дітей влітку

Завантажити

Мета

Надати практичні поради щодо літнього оздоровлення дитини у відповідності до її індивідуальних особливостей

Термін виконання

Відповідальний

31 травня

Сестра старша медична

bottom of page