Пріоритетні завдання

Патріотичне виховання у контексті розвитку морально-духовного, правового, громадянського потенціалу особистості дитини дошкільного віку

визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік щодо модернізації змісту дошкільної освіти в умовах роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти

Продовжувати роботу з дітьми щодо формування національно-патріотичного виховання
Національно-патріотичне виховання в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Фізкультурно-оздоровча робота, формування здоров'язбережувальної компетентності в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Створювати умови для збереження і зміцнення здоров'я вихованців через систему фізкультурно-оздоровчої роботи. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності
Удосконалювати систему роботи з організації ігрової діяльності дітей, як провідного чинника успішної соціалізації дитини
Ігрова діяльність дітей, соціалізація дитини в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Розвиток творчої уяви і пізнавальної активності, дитяча проектна діяльність в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Створювати умови для розвитку творчої уяви і пізнавальної активності дошкільників у сюжетно-рольовій грі через дитячу проектну діяльність
Продовжити роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою
Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Діяльність ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Продовжувати надавати батькам консультативну допомогу у вихованні дітей дошкільного віку, оперативно і об'єктивно інформувати громадськість про діяльність ДНЗ, використовуючи інтернет-сайт дитячого садка і освітній портал. Залучати батьків вихованців до спільної творчості і участі в різних виставках і конкурсах дитячих робіт

відвідувань