top of page

Пріоритетні завдання

_DSC0960.JPG

Продовжити роботу щодо реалізації освітнього напряму «Дитина в соціумі» БКДО, спрямо-ваного на формування у дітей відчуття приналежності до своєї країни, завдяки їх участі у сус-пільно корисній справі громадянсько-патріотичного змісту

Спрямувати роботу педагогічного колективу на щодо реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО, спрямованого на формування предметно-практичної компетентності дошкільників у процесі трудової діяльності

DSC_0376.jpeg
DSC_0914.jpeg

Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників

Формування мовленнєвої компетентності дошкільників розглядати як базисний компонент життєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти. Планувати та реалізувати мовленнєві завдання в усіх формах життєдіяльності дошкільників. Створювати мовленнєві ситуації для формування культури українського мовлення та подолання наявних мовних порушень

DSC_0175.jpeg
bottom of page