Пріоритетні завдання

Патріотичне виховання у контексті розвитку морально-духовного, правового, громадянського потенціалу особистості дитини дошкільного віку

визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік щодо модернізації змісту дошкільної освіти в умовах роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти

Продовжувати роботу з дітьми щодо формування національно-патріотичного виховання
Національно-патріотичне виховання в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Фізкультурно-оздоровча робота, формування здоров'язбережувальної компетентності в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку
Продовжувати формувати художньо-продуктивну діяльність дітей дошкільного віку
Ігрова діяльність дітей, соціалізація дитини в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Розвиток творчої уяви і пізнавальної активності, дитяча проектна діяльність в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини
Продовжувати створювати умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що виховується і навчається в інклюзивній групі.
Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Діяльність ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент вебсайту, поширення в соціальній мережі Facebоok. Залучати батьків вихованців до спільної творчості і участі в різних виставках і конкурсах дитячих робіт.

відвідувань