Пріоритетні завдання

Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи
Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамкахсталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
Національно-патріотичне виховання в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Фізкультурно-оздоровча робота, формування здоров'язбережувальної компетентності в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Забезпечити якість освіти через формування корпоративної культури педагога як важливогочинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи
Продовжувати вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників , як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку
Ігрова діяльність дітей, соціалізація дитини в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Розвиток творчої уяви і пізнавальної активності, дитяча проектна діяльність в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливогодля гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини
Продовжувати створювати умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що виховується і навчається в інклюзивній групі
Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії в ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Діяльність ДНЗ №1 «Дзвіночок» міста Сарни
Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент вебсайту, соціальну мережу Facebоok та групи в месенджері Viber. Залучати батьків вихованців до спільної творчості і участі в різних виставках і конкурсах дитячих робіт