Порядок прийому дітей в ДНЗ

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно пред'явити наступні документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;

 • медична довідка про стан здоров'я  дитини;

 • свідоцтво про народження (копія);

 • довідка про щеплення;

 • при наявності пільг: документи, що їх підтверджують;

 • довідка з місця роботи батьків;

 • довідка про склад сім’ї.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків.

Комплектування груп проводиться щорічно на 1 вересня, дотримуючись такого співвідношення: 75% місць виділяються на загальну чергу, 25% на пільгову чергу. При комплектуванні груп із загальної черги пріоритет надається батькам, які працюють.

Пільги

Згідно з рішенням сесії Сарненської міської ради від 15 липня 2008 року №5 «Про затвердження Порядку прийому дітей У ДНЗ м. Сарни» пільги для зарахування дітей в ДНЗ мають батьки при наявності довідки відповідної пільги:

 • одиноких матерів (батьків);

 • багатодітних сімей (в яких троє і більше дітей);

 • батьків-інвалідів;

 • військовослужбовців дійсної військової служби;

 • батьків-студентів стаціонарної форми навчання в навчальних закладах;

 • дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки.

 

Згідно з рішенням сесії Сарненської міської ради від 10.09.2015 року №1946 «Про затвердження на 2015-2018 роки Програми соціального захисту учасників антитерористичної операції» з 10 вересня 2015 року першочерговим влаштуванням до ДНЗ забезпечуються діти учасників антитерористичних операцій.

 

Згідно з рішенням сесії Сарненської міської ради від 29.01.2015 року №1764 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладів міста» з 01 липня 2015 року звільняються від плати за харчування батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.  

Відповідно до п. 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін  після подання відповідних документів, а саме: довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередній квартал (заробітна плата, допомога по безробіттю, пенсії, стипендії, аліменти та інші види доходу), довідка про склад сім'ї, видана житлово-комунальною організацією, довідка з Управління праці та соціального захисту населення  Сарненської РДА про отримання/не отримання допомоги та написати заяву встановленого зразка.

 

Згідно з рішенням сесії Сарненської міської ради від 10.09.2015 року №1946 «Про затвердження на 2015-2018 роки Програми соціального захисту учасників антитерористичної операції» з 10 вересня 2015 року звільняються від плати за харчування вихованці ДНЗ, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

Згідно з рішенням сесії Сарненської міської ради від 29.01.16 року №99 «Про встановлення вартості харчування дітей в дошкільних закладах» з 01 січня 2016 року плата за харчування не справляється:

- за харчування дітей-сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Пільгами дошкільного закладу є першочергове зарахування та звільненя від плати за харчування дітей. 

Відрахування

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного закладу батьки, або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомляти адміністрацію дошкільного закладу та вихователя.

 

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого  перебування в дошкільному закладі цього типу;

 • рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації; 

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Термін  письмового  повідомлення  батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини — 10 днів.

 

З метою створення сприятливих умов для організованої підготовки до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, дошкільний навчальний заклад №1 здійснює соціально-педагогічний патронат у межах свого мікрорайону. Дошкільний навчальний заклад №1 забезпечує облік дітей дошкільного віку в закріпленій території обслуговування.

Відрахування дитини без бажання батьків, можливе тільки через поважні причини.