top of page

Кейс безпеки

Орієнтовний перелік документів, які регламентують питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти

Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво необхідних умінь та навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Додаткова література щодо безпеки життєдіяльності

За рік воєнного стану в Україні в активному словнику педагогів, зокрема і дошкільників, набули широкого застосування поняття безпечне середовище, життєстійкість, несприятливі ситуації та воєнної загрози… В цьому розділі підібрано додаткову літературу, що містить документи, практики, якими радимо користуватися в роботі.

Відеотека

Усі дорослі прагнуть вберегти малят від різноманітних небезпек, якими сповнене життя. І найважливіше, що маємо для цього зробити, - це навчити її відповідально ставитися до власної безпеки та безпеки інших людей, діяти обачно й приймати раціональні рішення у незвичайних умовах. Підготовлено підбірку відеозанять для використання в роботі з дошкільниками.

bottom of page