top of page

Тематика засідань педагогічної ради

Вересень

Педагогічна рада №1

Основні орієнтири нового навчального року. Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах

Про обрання секретаря педагогічної ради на 2023/2024 навчальний рік;

1

Про аналіз освітньої роботи ЗДО за 2022/2023 навчальний рік та завдання колективу на 2023/2024 навчальний рік;

2

3

Про підсумки літнього  періоду — 2023/2024 н.р.;

4

Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у новому навчальному році в умовах воєнного стану. (Методичний порадник, обговорення);

5

Обговорення та схвалення:

  • плану роботи ЗДО (з додатками) на новий навчальний рік;

  • освітньої програми;

  • розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році;

  • форми планування освітньої роботи з дошкільниками;

Листопад

Педагогічна рада №2

У здорового тіла — здоровий рух: оптимізуємо фізичний розвиток дошкільників

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Зміст та завдання освітнього напряму «Особистість дитини» БКДО. Формування рухової та здоров’язбережувальної компетентності дошкільників у світлі  завдань оновленого БКДО;

2

3

Освітньо-рухова методика «Навчаємо в русі» для дошкільників в системі здоров’язбереження;

4

Вплив нетрадиційного фізкультурного обладнання на розвиток рухової активності дітей;

5

Діти і спорт: мотивуємо дітей грати у спортивні ігри та вправи спортивного характеру;

6

Про стан організації фізкультурної роботи в ЗДО (за результатами тематичного вивчення);

7

Ухвалення рішень.

Березень

Педагогічна рада №3

Організовуємо ігрову діяльність дошкільників за сучасним форматом

1

Результати виконання рішень попереднього засідання педради;

2

Планування та педагогічний супровід ігрової діяльності дітей (результати тематичної перевірки);

3

Прийоми збагачення ігрового досвіду дітей різних вікових груп (із досвіду роботи: перегляд відеофрагментів взаємодії вихователя з дітьми під час їхніх самостійних ігор, аналізування й обговорення дій вихователя з метою виявлення конструктивних і деструктивних засобів педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей);

4

Чинники, що заважають розвитку самостійних ігор дитини.

Травень

Педагогічна рада №4

Підсумки діяльності ЗДО за 2023-2024 н.р. Тема: «Кейс здобутків»

Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Реалізація педагогічним колективом завдань БКДО;

2

3

Про результати моніторингу сформованості  компетентностей дошкільників у світлі оновленого Базового компонента дошкільної освіти (підсумковий етап);

Про результати діагностування психологічної готовності випускників ЗДО до успішного навчання в НУШ. Наступність у роботі ЗДО і школи;

4

5

Про самооцінювання ВСЯО за напрямом «Здобувачі освіти»;

6

Звіт педагогів з теми самоосвіти;

7

Про організацію літнього оздоровлення дітей. Обговорення плану роботи закладу на літній період.

Розсилка інформації про педагогічні ради

Надсилаємо щомісяця на електронну пошту

bottom of page