top of page

Тематика засідань педагогічної ради

Вересень

Педагогічна рада №1

Новий навчальний рік – нові пріоритети діяльності

Про діяльність педагогічного колективу за минулий 2021/2022 навчальний рік. Визначення пріоритетних напрямків педагогічного процесу на 2022/2023 н.р.;

1

Про схвалення річного плану роботи ЗДО на 2022-2023 навчальний рік;

2

3

Організаційні питання початку навчального року:

- визначення програм,  видів та форм планування;

- визначення напряму  для комплексного самооцінюванн явідповідно до ВСЗЯО;

- затвердження режиму роботи ЗДО в умовах воєнного стану;

- стан укриття та дотримання алгоритму дій при сигналі «Повітряна тривога»;

- робота гуртків закладу;

- затвердження розкладу організованої освітньої діяльності дошкільників та розпорядку дня дітей;

- підвищення фахової майстерності педагогів ЗДО.

Листопад

Педагогічна рада №2

Світ праці та обрії предметно-практичної компетентності дошкільників у процесі трудової діяльності. Щоб зростали діти працьовиті

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Інтеграційний підхід до організації різних видів праці дошкільників;

2

3

Співпраця з родинами: сучасні підходи до формування знань про працю дорослих у контексті інноваційних процесів у дошкільній освіті, створення у дітей «враження серйозної праці, без якої життя людини не може бути ні гідним, ні щасливим»;

4

Аналіз результатів тематичного вивчення предметно-практичної компетентності дошкільників засобами трудової діяльності та завдання на перспективу (дошкільні групи);

5

Відеоперегляд фрагменів організації різних видів праці дошкільників і їх аналіз.

Квітень

Педагогічна рада №3

Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

2

Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку під час сюжетно-розвивальних ігор (з досвіду роботи);

3

Розвиток уміння дітей висловлювати власну думку під час участі у полілогах і проблемних бесідах (з досвіду роботи);

4

Колективне сюжетоскладання як засіб розвитку зв'язного мовлення дошкільників.

Про інноваційні методики і технології формування життєвої компетенції дошкільників: художньо-мовленнєвої, комунікативної, математичної, здоров’язбережувальної (банк педагогічних ідей, звіти);

5

Прийоми активізації мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку (з досвіду роботи);

6

Результативність роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей  (за результатами тематичної перевірки);

7

Презентація методичних розробок «Мульмедійні дидактичні ігри з розвитку мовлення».

8

Травень

Педагогічна рада №4

Результат роботи — життєва компетентність дошкільника

Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

1

Реалізація педагогічним колективом завдань БКДО;

2

3

Про результати моніторингу сформованості  компетентностей дошкільників у світлі оновленого Базового компонента дошкільної освіти (ІІ етап);

Про результати діагностування психологічної готовності випускників ЗДО до успішного навчання в НУШ. Наступність у роботі ЗДО і школи;

4

5

Аналіз результатів тематичного вивчення щодо створення оптимальних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти;

6

Про самооцінювання ВСЯО за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»;

7

Про організацію літнього оздоровлення дітей. Обговорення плану роботи закладу на літній період.

Розсилка інформації про педагогічні ради

Надсилаємо щомісяця на електронну пошту

bottom of page